اهداف و برنامه ها

  • حفظ منافع و ارتقاء جایگاه سهامداران با رویکرد مدیریت دارایی در جهت افزایش سود و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری
  • بهره برداری بهینه فنی و اقتصادی از نیروگاه به منظور حفظ رتبه و موقعیت فروش برق در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای.
  • عرضه برق در سطح کشور و فراهم ساختن امکانات فروش برق متناسب با نیازهای مصرف‌کننده‌ها و ایجاد قراردادهای دوجانبه.
  • تقویت کسب و کار در حوزه برق و برقراری زنجیره فروش و عرضه انرژی الکتریکی در سطح کشور.

مشخصات نیروگاه 

  • پایدارترین نیروگاه حرارتی کشور
  • کمترین نرخ خروج اضطراری در نیروگاه های حرارتی
  • بیشترین راندمان در نیروگاه‌های کشور
جستجو

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به شرکت توسعه مسیر برق گیلان می باشد