فکس 021-88041184

ایمیل info@tmbg.ir

ساعت کاری 8 الی 17

حوزه های فعالیت شرکت

TMBG > سهام > سرمایه گذاری > حوزه های فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از:

الف – موضوع اصلی:

 • توليد و فروش برق به اشخاص حقيقی و حقوقی
 • خريد سوخت مورد نياز نيروگاه برق
 • انجام کليه اقدامات لازم بمنظور ارتقاء بهره وری بهينه سازی توليد و ظرفيت نيروگاه
 • انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی برق و سایر حامل اهای انرژی به منظور کاهش ریسک و افزایش سودآوری شرکت
 • پیش فروش انرژی برق و همچنین اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و موسسات داخلی و خارجی
 • برونسپاری عمليات اجرايي رقابت پذير(اعم از بهره برداری تعمير و نگهداری و توسعه و بهينه سازی تاسيسات)
 • تهيه و تامين ابزار ماشين آلات و تجهيزات و مواد مصرفی مورد نياز در زمينه فعاليت شرکت
 • شرکت در کليه مزايده ها و مناقصه های داخلی و خارجی و همچنين برگزاری آنها

ب – موضوع فرعی:

 • سرمايه گذاری و مشارکت در احداث و خريد نيروگاه
 • انجام ساير فعاليتهای که مستقيم وغير مستقيم با موضوع فعاليت شرکت(توليد نيروی برق)مرتبط باشد
 • همکاری و مشارکت با ساير شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعاليت شرکت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.